Krusifiks til Vålerenga kirke i Oslo, Norge.

Crucifix in Vålerenga Church in Oslo, Norway.

Crucifix de l'Eglise de Vålerenga, Oslo, Norvège.